Aquest aspecte dins de l’etapa d’educació infantil és molt important. En aquest context l'estimulació primerenca té com a objectiu proporcionar experiències d'aprenentatge (oportunitats) que facilitin el desenvolupament dels infants. Nosaltres apostem pel programa motor on diàriament desenvolupem destreses a nivell cinestèsic corporal i per la presentació diària de BITS. Per altra banda també ho aprofundim amb rutines de bon dia on tots els nens de l’etapa hi participen de manera conjunta.