Docència Compartida

 

 

 

 

Com a escola inclusiva i seguint la filosofia de sant Josep Manyanet, s’han anat adoptant diferents fórmules que permetin atendre la diversitat a l’aula.

 

 

El curs 2013-2014, vàrem introduir la docència compartida en les matèries de llengua catalana, matemàtiques i llengua anglesa. Aquesta pràctica, en què són dos professors a secundària i tres professors a primària, permet una atenció més acurada i propera cap als alumnes, tant els que necessiten ajuda com els que poden arribar a l’excel·lència.

Mapa