BATXILLERAT DUAL

 

 

 

El Programa Dual permet als alumnes obtenir el títol de Batxillerat americà tot cursant sis assignatures (English I, English II, Life Management Skills, History of United States, Economy i una optativa) al llarg de quatre, tres o dos anys.  

Actualment, són catorze els alumnes que cursen el Batxillerat Dual des de l'escola. D'aquests, dos estan en el seu tercer curs, quatre en el seu segon i la resta comença aquest any. Els animem a tots a que segueixin treballant com fins ara!!!

Mapa

RSS