“DIPLOMA BATXILLERAT DUAL INTERNACIONAL”.

 

 

Us informem que en col∙laboració amb el col∙legi Manyanet Les Corts, on alguns dels nostres alumnes cursaran batxillerat, oferirem la possibilitat de cursar el Batxillerat Dual Internacional als alumnes de l’escola.

“DIPLOMA BATXILLERAT DUAL INTERNACIONAL”.

Amb la voluntat d’aprofundir i potenciar el multilingüisme des de l’escola Manyanet Les Corts, s’ha signat recentment un conveni amb “Academica Corporation” una institució escolar i educativa estadounidenca que compta amb més de 150 escoles als Estats Units de Nord‐Amèrica.

Mitjançant aquest conveni implementarem un nou programa extraescolar de Doble Titulació de Batxillerat Espanyol i Estadounidenc a partir dels alumnes de 2n d’ESO durant el proper curs escolar 2018-2019.

Gràcies a aquest programa els nostres alumnes de 2n a 4t d’ESO podran estar matriculats al col∙legi i, simultàniament, en un High School als EEUU de manera que, durant els dos darrers anys d’educació secundària i els dos anys de batxillerat, estaran matriculats simultàniament al seu centre escolar i en un High School d’“Academica Corporation” als EEUU cursant ambdós estudis a la vegada.

El programa es realitza On‐line. Els alumnes hauran de cursar un total de 6 crèdits estatunidencs que, juntament amb la convalidació dels seus estudis al col∙legi, els permetrà aconseguir, a més de la titulació del Batxillerat obtinguda a l’escola, la titulació Estatunidenca de “High School”.

Són molts els valors i avantatges que aporta el programa “Diploma Batxillerat Dual Internacional” als alumnes dels quals volem ressaltar tres objectius principals:

  • Immersió Lingüística, en un entorn d’estudi i treball.
  • Immersió Tecnològica, 100% On‐line, professors, plataformes, eines, comunicacions, etc.
  • Immersió Personal, en la gestió, esforç, responsabilitat, organització i maduresa de l’alumne envers l’estudi i la feina.

Afegim adjunt un díptic del programa Diploma Dual.

 

 

Pàgina 8 de 11